bodu.com

电子/电气工程师博客

正文 更多文章

C240X系列DSP重要寄存器的数据传输

                                               C240X系列DSP重要寄存器的数据传输

                                                                    王佰营

                                               http://wbymcs51.blog.bokee.net

   TI公司的C240X系列DSP的数据传输指令很丰富而且很强大,在编程序时非常灵活方便,以下为C240X系列DSP重要寄存器的数据传输的框图:

 了解这个框图,在编程序需要数据传输时,就比较得心应手。

分享到:

上一篇:常用元件(系列)设计速查表之九---

下一篇:无法割舍的开关电源

评论 (0条) 发表评论

抢沙发,第一个发表评论
验证码